Vítajte na stránkach projektu smeSpire


Európska komunita malých a stredných podnikov (SME) z oboru GIS

SmeSpire je aktivita podporovaná zo 7. Rámcového Programu EÚ, zameraná na využitie výziev vyplývajúcich z implementácie Smernice INSPIRE pre podporu malých a stredných podnikov z oblasti geografických informačných a komunikačných technológií. Viac…


 

Zaregistrujte sa do siete smeSpire

 Budete zahrnutí v našej databáze podnikov

 Budete mať prístup k našej vzdelávacej platforme

 Budete pravidelne získavat novinky a aktuality

 Môžete zdielat Vašu prax a skúsenosti z oblasti implementácie INSPIRE

 Môžete využívať ďalšie zdroje smeSpire, akonáhle budú k dispozícii


 

Ponuka možností pre malé stredné podniky

Ponuka vzdelávania v problematike INSPIRE

Príklady z praxe - Best practice katalóg

Databáza malých a stredních podnikov, verejných, vedeckých a výskumných inštúcií, profesistov v oblasti GIS

Diskusné fórum