SK smeSpire dni

V rámci informačnej kampane projektu smeSpire Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 3 semináre o problematike INSPIRE a z toho plynúcich obchodných príležitostí pre malé a stredné podniky v náväznosti na projekt smeSpire, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Semináre sa uskutočnia:

Dátum: 10.4. 2014

Miesto konania: SAŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica - stará budova veľká zasadačka


View Larger Map


Dátum: 17.4. 2014

Miesto konania: Bratislava, hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava


View Larger Map


Dátum: 25.4. 2014

Miesto konania: Štrbské pleso, hotel Patria, Štrbské Pleso, 059 85


View Larger Map


Počet účastníkov je obmedzený na 30 na jeden seminár. Maximálny počet účastníkov z jednej spoločnosti je 2. Seminár je bezplatný.


Účastníci majú zebezpečené bezplatne občerstvenie a obed.


Program všetkých seminárov je rovnaký:

 

8.30 – 9.30 registrácia

9.30 – 11.00  smeSpire

  • predstavenie účastníkov seminára

  • základné údaje o projekte

  • predstavenie online databázy firiem

  • predstavenie online katalógu s príkladmi riešení v problematike GIS

11.00 – 11.30 občerstvenie

11.30 – 13.00 smeSpire

  • platforma školení o INSPIRE

  • benefity vyplývajúce zo zapojenia firiem do siete smeSpire

  • zapojenie do sociálnych sietí

  • diskusia

13.00 – 14.00 obed


Svoju účasť potvrďte mailom na adrese: martin.koska(zavináč)sazp.sk


Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na t.č. 048 4374 143, 0905 594 240.


Tešíme sa na vašu účasť.